«آبیدال» از بازی های ملی خداحافظی کرد
 

«اریک آبیدال»، مدافع تیم ملی فوتبال فرانسه در سن ۳۴ سالگی از بازی های ملی خداحافظی کرد. او می‌گوید، قرار نداشتن در فهرست بازیکنان فرانسه برای حضور در جام جهانی – ۲۰۱۴ برزیل، دلیل اصلی خداحافظی او بوده است.

بعد از جام جهانی برزیل، بازیکنان زیادی از بازی های ملی خداحافظی کردند. آبیدال، مدافع سابق بارسلونا هم به جمع ستاره‌هایی پیوست که از بازی های ملی خداحافظی کردند.

آبیدال ۳۴ ساله در گفتگویی رادیویی، اعلام کرد: تصمیم نهایی خود را در این باره گرفته ام؛ امروز، برای همیشه از بازی های ملی خداحافظی می کنم و پیراهن تیم ملی فوتبال فرانسه را بر تن نمی کنم. این تصمیم، نهایی بوده و برگشتی ندارد. باید اعتراف کنم که قرار نگرفتن در فهرست تیم ملی فوتبال فرانسه برای بازی در جام جهانی، سهم بسزایی در این تصمیم داشت. «دشام»، قبل از آغاز جام جهانی با من تماس گرفت و گفت که در فهرست او جایی ندارم. همین موضوع باعث شد تا برای همیشه از بازی‌های ملی خداحافظی کنم.

نسخه مناسب چاپ