آزاد ارمکی:خواسته ‌های عقلانی دانشجویان باید محقق شود
 

یک استاد دانشگاه تهران معتقد است: خواسته‌های عقلانی دانشجویان باید محقق شوند و مابقی را به گفتگو واگذار کرد.
تقی آزاد ارمکی در گفتگو با ایسنا، درباره وقایع اخیر رخ داده در دانشگاه‌ها و اعتراضات دانشجویان اظهار کرد: ما جامعه‌شناسان همواره نسبت به برخی از مسائل تذکر داده‌ایم. بارها تکرار کرده‌ایم، اجازه ندهید که نسبت به یک مسأله حساسیت ایجاد ‌شود و جوانان نسبت به یک موضوع حساس‌شوند اما این موضوع مورد توجه قرار نگرفته است.
وی افزود: دانشجویان از اصلاح‌طلبی و اصول‌گرایی تقریباً تبری می‌جویند و منتقد اصلاح‌طلبی و مخالف اصول‌گرایی هستند؛ زیرا معتقدند اصولگراها اساسا نظام‌فرهنگی جامعه را بسته‌اند و اصلاح‌طلبان روند تغییرات را به تأخیر می‌اندازند.
این استاد دانشگاه تهران گفت: وقتی چنین شرایطی حاکم باشد، نمی‌توان نهادهای شورای صنفی و انجمن اسلامی را با دانشجویان مرتبط دانست و آنها را کنترل کرد. در حال حاضر، دانشجویان از خلاءها استفاده می‌کنند و برای خود فضا می‌سازند. این موضوع می‌تواند هم موجب تحول در دانشگاه شود و هم منشاء بحران، آشوب و خشونت باشد. یعنی هر دو مورد می‌تواند در دانشگاه‌ها اتفاق بیفتد، اما بستگی به استادان و نهادهای امنیتی دارد که چگونه با دانشجویان و این جریان برخورد کنند. می‌توان با دانشجویان برخورد کرد و خشونت را با خشونت جواب داد تا جریان دانشجویی در دانشگاه خشونت‌آمیز شود. در این شرایط، سرانجام آن مشخص نیست؛ همچنین می‌توان با دانشجویان وارد گفتگو شد و خواسته‌هایی که امکان‌پذیرند را محقق کرد و خواسته‌هایی که امکان‌پذیر نیستند را به بحث گذاشت.
آزاد ارمکی با اشاره به مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره راه‌اندازی «خانه‌ملی گفتگو» اظهار کرد: در گذشته، کرسی آزاداندیشی در دانشگاه‌ها ایجاد شد که چیزی از آن درنیامد. خانه گفتگو نیز تأثیری ندارد. باید با کسانی که وارد صحنه شده‌اند درباره مشکلات و مسائلی که امکان‌پذیر نیستند، گفتگو کرد نه درباره همه موارد. مگر دانشجویان برای گفتگو آمده‌اند؟ آنها برای تغییرات آمده‌اند.
وی تأکید کرد: برخی تصور می‌کنند دانشجویان منحرف شده‌اند و با گفتگو می‌توانند آنها را به راه بازگردانند، در حالی که آنها برای تغییر آمده‌اند. خواسته‌های عقلانی آنها را باید محقق کرد و مابقی را به گفتگو واگذار کرد. اگر این کار انجام نشود و دانشجویان سرکوب شوند، این ماجرا نقطه عطف حوادث بعدی خواهد شد.
آزادارمکی بیان کرد: دانشجویان نمی‌آیند فقط اعتراض کنند و بروند، زیرا آنها معتقدند، اگر این کار را بکنند، هیچ چیزی پیش نمی‌رود.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه کنش اجتماعی طی سال‌های گذشته به دانشجویان آموزش داده نشده است، تصریح کرد: هیچگاه به دانشجویان اجازه نداده‌ایم که درست رفتار کنند. هزاران نهاد داریم که بتوانیم دانشجویان را کنترل کنیم، اما نهادی وجود نداشته است که معاونت فرهنگی و دانشجویی باشد و به دانشجویان مدنیت را آموزش دهد و با دانشجویان همراه باشد. آموزش کنشگری مدنی کار ما است، اما این کار را نکرده‌ایم؛ فقط به دانشجویان یاد داده‌ایم که به کلاس نروید و اعتصاب کنید.

نسخه مناسب چاپ