انصارالله: انگلیس در پی تجزیه یمن است
سرویس خارجی: برخی مقامات یمن در «صنعا» اعلام کردند که انگلیس برای شکست دادن مقاومت ملت یمن، ایجاد تفرقه و تجزیه این کشور را دنبال می کند.
سرتیپ «عبدالله بن عامر» از مقامات دولت نجات ملی یمن وابسته به انصارالله در صنعاء طی پیامی توییتری نوشت: انگلیس همیشه ادعا می‌کند بهتر از هرکسی از مسائل ما سر در می‌آورد اما هنوز درک نکرده است که یمنی‌ها به خوبی می‌توانند توطئه‌های انگلیس را فاش کنند.
وی در ادامه با اشاره به سوابق یمنی‌ها در برملا کردن توطئه‌های انگلیس، نوشت: در سال ۱۹۶۷ این یمنی‌ها بودند که انگلیس را مجبور به خروج از یمن کردند و در سال ۱۹۶۸ نیز زمانی که انگلیس قصد داشت با کودتا به این کشور بازگردد، یمنی‌ها جلوی تحقق آن را گرفتند. در ادامه این توئیت نوشته است: در سال ۱۹۷۲ بازهم در توطئه تجزیه یمن به دو بخش شمالی و جنوبی شکست خوردند، همانطور که درحال حاضر نیز در توطئه‌های خود شکست می‌خورند.
سرتیپ «عبدالله بن عامر» تصریح کرد: طرح انگلیس برای توطئه در یمن از اسناد آرشیوی خود آنها افشا شده است از جمله «جدا کردن شمال سواحل دریای سرخ از یمن و وابسته نگه داشتن آن به خارج.

نسخه مناسب چاپ