ارزش ۷۰۰۰ هزار میلیارد تومانی بازار سرمایه
رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع) گفت: ارزش کل بازار سرمایه حدود ۷ هزار هزار میلیارد تومان ارزیابی می‌شود؛ حال آن که برای ایجاد دارایی معادل دارایی شرکت‌های بازار سرمایه، حدود ۲۰ هزار هزار میلیارد تومان نقدینگی مورد نیاز خواهد بود.
به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا) با وجود تاکید بسیاری از تحلیلگران اقتصادی بر ارزندگی بازار سرمایه، این بازار کماکان رونقی ندارد.
رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع) در گفتگو با پایگاه خبری بازار سرمایه در این مورد بیان کرد: با در نظر گرفتن متغیرهای مختلف اقتصادی، بازار سرمایه ما ارزنده است، در نظر داشته باشید که ارزش کل بازار سرمایه ایران حدود ۷۰۰۰ هزار میلیارد تومان ارزیابی می‌شود.
حال آن که برای ایجاد دارایی معادل دارایی شرکت‌های بازار سرمایه، حدود ۲۰۰۰۰هزار میلیارد تومان نقدینگی مورد نیاز خواهد بود اما اینکه چرا این ارزندگی خود را در شرایط واقعی بازار سرمایه منعکس نمی‌کند به چند عامل بستگی دارد.
وی در ادامه افزود: یکی از این عوامل، بی‌ثباتی در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی بوده که منجر به بی‌اعتمادی نسبت به آینده بنگاه‌های اقتصادی شده است، مثلا یک شرکت پتروشیمی باید نسبت به عرضه پایدار نهاده‌های مورد نیاز خود اطمینان خاطر داشته باشد تا بتواند برای آینده برنامه‌ریزی کند، در غیر این صورت، سرمایه‌گذاری روی بنگاه های اقتصادی جذابیت نخواهد داشت.
صادقی شاهدانی اضافه کرد: یکی دیگر از عواملی که اجازه انعکاس ارزندگی در بازار سرمایه را نمی‌دهد، محدودیت تعامل با بازارهای جهانی است و اگر به دنبال آن هستیم که ارزندگی در بازار سرمایه ما منعکس شود، باید ارتباط پررنگ‌تری با بازارهای جهانی داشته باشیم همچنین انتظار می‌رود برخی مقررات دست و پاگیر بازار سرمایه هم اصلاح شده و پذیرش بنگاه‌های اقتصادی در بازار سرمایه تسهیل و تسریع شود.
رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع) ضمن اشاره به رسالت بازار سرمایه در کمک به تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی گفت: یکی از رسالت‌های بازار سرمایه، تاثیرگذاری در نظام تامین مالی کشور است.
بخش عمده تامین مالی بنگاه های اقتصادی از سیستم بانکی صورت می گیرد و اگرچه وضع تامین مالی از طریق بازار سرمایه نسبت به چند سال قبل وضع بسیار بهتری دارد؛ اما هنوز تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله داریم. برای افزایش سهم بازار سرمایه در تامین مالی پروژه‌ها و بنگاه‌های اقتصادی باید تسهیلگری صورت بگیرد، به نظر می‌رسد سختگیری زیادی در مورد تامین مالی از طریق بازار سرمایه وجود دارد و این سختگیری از سویی به نفع بازار سرمایه ما است و از سوی دیگر، امکان استفاده از ظرفیت‌های بازار سرمایه برای تامین مالی را به بنگاه‌های اقتصادی نمی‌دهد، در این حوزه امیدواریم شرایط و مقررات تسهیل شود تا نقش بازار سرمایه در اقتصاد کشور پررنگ تر گردد.

نسخه مناسب چاپ