ذخیره آب سد دوستی به مرحله بحرانی رسید
سرویس شهرستان ها:معاون برنامه‌ریزی شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی گفت: ورودی آب به سد دوستی به شدت کاهش یافته و ذخایر این سد به مرحله بحرانی رسیده است.
مجتبی برغمدی در گفتگو با ایرنا افزود: فقط ۱۹درصد از حجم ذخیره سد دوستی در این استان آب دارد و موجودی آب آن ۲ر۲۲۹ میلیون متر مکعب است. این سد مهمترین منبع تامین آب مشهد است اما به دلیل برخی مشکلات، تامین آب از این منبع به حداقل رسیده است که باید برنامه ریزی لازم برای تامین آب شرب مشهد و از دست دادن این منبع آبی انجام شود.
معاون برنامه‌ریزی شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی گفت: اکنون ٢٠ درصد از ظرفیت سدهای خراسان رضوی آب دارد که این رقم در مدت مشابه پارسال ٢٨ درصد بوده است. حجم آب موجود در سدهای استان ۳۲۱میلیون متر مکعب است که این میزان در مدت مشابه پارسال ۴۳۹میلیون متر مکعب بود.
برغمدی افزود: ادامه داد: برداشت بی رویه از منابع آب زیرزمینی منجر به کاهش سطح آب زیرزمینی، شور شدن آب و فرونشست سطح زمین می شود که میانگین سالانه فرونشست زمین در غرب دشت مشهد ۶۵ر۲۲ سانتیمتر در سال است.
معاون برنامه‌ریزی شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی گفت: ۱ر۸۲ درصد از آب در استان در بخش کشاورزی، ۳ر۱۲ درصد در بخش شرب و بهداشت، ۱.۶درصد در بخش صنعت و ۳ر۳ درصد در بخش خدمات مصرف می شود.

نسخه مناسب چاپ