دیدار سید «عمار حکیم» با نخست وزیر جدید عراق
 

«سیدعمار حکیم» رهبر «جریان حکمت ملی» عراق با «محمد شیاع السودانی» نخست‌وزیر جدید این کشور دیدار و روند تشکیل دولت در مهلت قانونی را بررسی کرد. در این دیدار که در دفتر رهبر «جریان حکمت ملی » عراق در بغداد انجام شد، سید «عمار حکیم» بر اهمیت انتخاب وزرای شایسته‌ای که تخصص و پاکدستی و توانایی آنها در مدیریت ثابت شده باشد، تأکید کرد. وی همچنین خطاب به السودانی گفت: «جریان حکمت ملی » عراق در دولت جدید مشارکت نخواهد کرد.

نسخه مناسب چاپ