تبسم و تفکر
ناهید مقصودی
 

*متولد ۱۳۵۷ ــ کرج
*دانشجوی رشته روانشناسی و عضو خانه کاریکاتورایران
*برخی از جوایز: ۱- جایزه موفقیت مسابقه بین المللی کاریکاتور FCW 2007)- چین ) ر ۲- جایزه موفقیت مسابقه بین المللی کاریکاتور “لنگ مو” . ( ۲۰۰۸- چین ) ر ۳- برگزیده مسابقه بین المللی “جوانگزی” . ( ۲۰۰۹- چین ) ر ۴- تقدیرنامه از نمایشگاه بین المللی “آنکارا” . ( ترکیه )

code

نسخه مناسب چاپ