قالیباف : کشورازنظر رشد اقتصاد کلان، وضع بدی دارد
رئیس مجلس با تاکید بر اهمیت برنامه هفتم توسعه، گفت: نگاه به مجموع ۶برنامه توسعه پشت سر گذاشته، نشان می دهد در رشد اقتصاد کلان وضع بدی داریم، چرا که متوسط ۳۰درصد برنامه ششم اجرا شده و این در حالی است که اگر کاری هم انجام نمی دادیم، چه بسا این ۳۰درصد خود به خود اتفاق می افتاد.
به گزارش خانه ملت،قالیباف درجلسه شورای هماهنگی مجلس با حضور روسای کمیسیون های تخصصی قوه و رئیس دیوان محاسبات کشور افزود:معتقدم ضعف ما در این بخش نداشتن علم و سواد برنامه نویسی یا نداشتن سرمایه کافی برای اجرای آن نیست، بلکه باور قلبی و اندیشه لازم را برای اجرا نداریم، چرا که خود را ملزم اخلاقی و تشکیلاتی برای اجرای قانون
نمی کنیم و متاسفانه این مساله به فرهنگ مدیریتی ما تبدیل شده است.
وی با بیان اینکه برنامه هفتم توسعه و پس از آن لایحه بودجه را باید با اولویت پیگیری کرد، گفت: باید برنامه را براساس واقعیات و
تحریم های موجود تدوین کنیم. در واقع معتقدم لازم نیست برنامه ریزی را از غربی ها یاد بگیریم، بلکه کافی است به آنچه می دانیم متعهد باشیم و عمل کنیم. همچنین دستگاه های نظارتی و کمیسیون ها باید تلاش کنند ابتدا احکام به حداقل برسند و در ادامه اگر حکمی را می گذاریم، مسئول آن را نیز مشخص کنیم تا تکلیف اجرای آن حکم و محل پیگیری و نظارت بر آن مشخص باشد.‌
رئیس مجلس تاکید کرد: اگر امروز از ما بپرسند خروجی ۲۰ سال گذشته برنامه چشم انداز چه بوده است، همه ما باید سرهایمان را پایین بیندازیم، ضمن آنکه مردم از ما سئوال می کنند که دولت و مجلس قرار است در برنامه هفتم چه افق روشنی را به ما نشان دهند؟ و این یعنی امید به آینده و باید به این مطالبه پاسخ بدهیم.

نسخه مناسب چاپ