پیش‌نویس آیین‌نامه «جذب و زمینه‌سازی برای بازگشت نخبگان» به دولت ارائه شد
رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری از ارائه طرح پیش‌نویس آیین‌نامه «جذب، نگهداشت و زمینه‌سازی برای اثرگذاری و بازگشت نخبگان» از سوی این مرکز به دولت خبر داد.
به گزارش فارس، محمدصادق خیاطیان اظهار داشت: در جهت اجرای دستور رئیس جمهوری مبنی بر لزوم فراهم‌سازی شرایط نگهداشت نخبگان در داخل کشور و جلوگیری از مهاجرت آنان، استفاده از دانش و ظرفیتشان در ارتقای علوم، تحقیقات و فناوری کشور و همچنین ایجاد زمینه‌های مهاجرت معکوس آنها، پیش‌نویس آیین‌نامه «جذب، نگهداشت و زمینه‌سازی برای اثرگذاری و بازگشت نخبگان» به همت مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری و با همکاری دستگاه‌های مرتبط از جمله وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و بنیاد ملی نخبگان تدوین شده است و در دستور کار دولت قرار خواهد گرفت.
وی افزود: بر اساس این طرح که با هدف ایجاد زمینه‌های لازم برای جذب و نگهداشت نخبگان و بهره‌گیری از دانش و ظرفیت‌های علمی و تخصصی موثر آنان و همچنین زمینه‌سازی برای بازگشت نخبگان به کشور در ۲۱ ماده تهیه شده است، دستگاه‌های اجرایی ملزم می‌شوند شرایط لازم را برای اثرگذاری و مشارکت نخبگان در فرایندهای تحول آفرین کشور فراهم کنند.
رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری افزود: در این پیشنهاد در جهت افزایش گردش نخبگانی و بازگشت متخصصین به کشور، موضوعاتی چون ایجاد زیرساخت‌های لازم برای جذب و استفاده از ظرفیت‌های علمی و حرفه‌ای متخصصان ایرانی خارج از کشور در مراکز علمی، آموزشی، فناوری، صنعتی و دستگاه‌های اجرایی و همچنین تسهیل راه‌اندازی شرکت‌ها و موسسات دانش بنیان توسط آنان مدنظر قرار گرفته است.
خیاطیان همچنین به دیگر جنبه‌های مورد اشاره در پیش‌نویس این آیین‌نامه اشاره کرد و گفت: علاوه بر موارد فوق، برای ارتقای معیشت و منزلت اجتماعی نخبگان، مواردی همچون تهیه و اجرای طرح مسکن ملی نخبگان و جذب و استخدام آنان در مراکز علمی، شرکت‌های بزرگ خصوصی، شرکت‌های دانش بنیان و دستگاه‌های اجرایی، مدنظر آیین نامه بوده است.

نسخه مناسب چاپ