وزارت علوم مواضع مؤسسه «تبادلات آکادمیک آلمان» را محکوم کرد
وزارت علوم با صدور بیانیه‌ای مواضع غیرسازنده مؤسسه تبادلات آکادمیک آلمان (دآآد) که به مثابه حمایت از آشوب و اغتشاش در دانشگاه‌ها و فضای عمومی در جمهوری اسلامی ایران است را محکوم کرد.
به گزارش مهر، مرکز همکاری‌های علمی و بین‌المللی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای مؤسسه تبادلات آکادمیک آلمان (دآآد) بیانیه‌ای صادر کرد که در متن آن آمده‌است:
وزارت علوم، هرگونه مواضع غیرسازنده مؤسسه تبادلات آکادمیک آلمان (دآآد) که به مثابه حمایت از آشوب و اغتشاش در دانشگاه‌ها و فضای عمومی در جمهوری اسلامی ایران و مصداق بارز مداخله سیاسی در امور داخلی است را قویاً محکوم می‌کند و ضمن مد نظر قرار دادن کارکرد و اهداف مؤسسه تبادلات آکادمیک آلمان، تأکید می‌کند که درک مشترک، لازمه هم‌افزایی علمی میان دو کشور است. لذا تأکید دارد که این مؤسسه با اتخاذ رویکرد تعاملی دو طرفه، به مفاد تفاهم‌نامه همکاری‌های علمی میان دو کشور پایبند بوده و از ورود به حوزه‌های غیر مرتبط احتراز کند .

نسخه مناسب چاپ