بهبود رتبه ایران در رده بندی جهانی نرخ تورم
صندوق بین المللی پول از بهبود چهار پله ای امسال رتبه ایران در رده بندی جهانی نرخ تورم خبر داد و اقتصادهای صنعتی و پیشرفته را بازندگان بزرگ مسابقه کنترل نرخ تورم در جهان معرفی کرد.
به گزارش ایرنا، صندوق بین المللی پول در جدیدترین برآورد خود از میزان نرخ تورم ۱۹۳ کشور جهان در سال ۲۰۲۲، از کاهش نرخ تورم ایران در این سال و بهبود رتبه ایران در میان کشورهای جهان خبر داده است.
این نهاد بین المللی نرخ تورم ایران در سال جاری میلادی را کمتر از ۴۰ درصد برآورد کرده است.
نرخ تورم ایران از سال ۲۰۱۷ تا سال ۲۰۲۱ روندی صعودی داشته و کارشناسان صندوق بین المللی پول انتظار دارند در سال ۲۰۲۲ روند صعودی نرخ تورم ایران معکوس شود و در این سال نرخ تورم در ایران به ۹۸ر۳۹ درصد کاهش یابد.
کاهش نرخ تورم ایران طی سال ۲۰۲۲ در حالی است که نرخ تورم جهانی رو به افزایش بوده و کشورهای اروپایی که سال ها به نرخ تورم زیر ۳ درصد عادت کرده بودند اکنون با نرخ های تورم تا دو رقمی دست و پنجه نرم می کنند.
همین مسئله باعث شده است رتبه ایران در رده بندی کشورهای جهان از نظر نرخ تورم بهبود پیدا کند. بر اساس آمار برآوردی صندوق بین المللی پول، رتبه ایران از نظر نرخ تورم در سال ۲۰۲۲ دو پله نسبت به سال ۲۰۲۱ بهبود پیدا کرده و ایران در جایگاه نهم از این نظر قرار گرفته است.
ایران در سال ۲۰۲۱ در رتبه هفتم قرار گرفته بود که در این سال هم رتبه ایران در رده بندی جهانی دو پله بهبود یافته بود.
بر این اساس طی دو سال ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ رتبه ایران در رده بندی جهانی نرخ تورم چهار پله بهبود یافته و ایران توانسته است چهار کشور ترکیه، سریلانکا، یمن و سورینام را پشت سر بگذارد.
بیشترین نرخ تورم در میان کشورهای جهان بر اساس برآورد این صندوق در سال ۲۰۲۲ به زیمبابوه تعلق دارد و این کشور با تورم ۲۸۴ درصدی در این سال روبرو است. ونزوئلا هم با نرخ تورم ۲۱۰ درصدی و سودان با نرخ تورم ۱۵۴ درصدی به ترتیب در رتبه های دوم و سوم از این نظر قرار گرفته اند.

نسخه مناسب چاپ