افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان این ماه علی الحساب پرداخت می شود
افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان دولت فعلا در ماه مهر به صورت علی الحساب پرداخت و مابه التفاوت آن در ماه های دیگر اعمال خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، دکتر بابک افقهی معاون امور مجلس سازمان برنامه و بودجه در گفتگو با رادیو اقتصاد ضمن اعلام این مطلب گفت: دولت برای جبران بخشی از هزینه های تحمیل شده به کارکنان و بازنشستگان تصمیم گرفت یک پیشنهاد ترمیم حقوقی را به مجلس ارائه کند و طبیعی است که با رفت و آمدهایی که با مجلس و نشست های کارشناسی که برگزار شد، به یک طرح پخته تر و رویه منطقی تری دست پیدا کنیم.وی افزود: نکته ای که وجود دارد این است که دولت از آنجایی که مصمم است این طرح را انجام دهد، مبالغ علی الحساب مدنظر خود را در حقوق مهر کارکنان و بازنشستگان خود اعمال خواهد کرد و این نوید را می دهم که در حقوق ماه مهر این اضافه پرداخت صورت خواهد گرفت و بعد از اینکه در مجلس نهایی و رقم دقیق آن مشخص شد، مابه التفاوت آن در ماه های دیگر اعمال می شود.
معاون امور مجلس سازمان برنامه و بودجه اضافه کرد:آنچه که در پیشنهاد دولت مطرح شده این است که به کارکنان دولت مبلغ یک میلیون تومان و بازنشستگان ۹۰۰ هزار تومان داده می شود که به این رقم حق عائله مندی ۵۰ درصد و حق اولاد ۱۰۰ درصد افزایش پیدا کرده به این معنا که بابت همسر ۲۰۰ هزار تومان و برای هر فرزند ۱۰۰ هزار تومان اضافه می شود. البته توافقی که با کمیسیون برنامه و بودجه کرده ایم، یک افزایش مجددی هم برای بازنشستگان پیش بینی شده است و در صورت تصمیم نهایی این موضوع در مجلس، ۵ درصد دیگر به حقوق بازنشستگان افزوده خواهد شد.
وی با بیان اینکه سایر پیشنهادهایی که دولت داده است ناظر بر افزایش حقوق اعضای هیات علمی دانشگاه ها تحت عنوان فوق العاده جهش علمی است، افزود:پیش بینی که دولت کرده است برای این افزایش حقوق چیزی حدود ۵۴ تا ۵۷ هزار میلیاد تومان است که منابع آن از محل صرفه جویی های هزینه های جاری دولت و پیش بینی درآمدهایی که در ماه های آتی صورت می گیرد، اتفاق خواهد افتاد.
وی افزود: از همین ماه مهر علی الحساب برای کارکنان و بازنشستگان به دستور رئیس سازمان برنامه و بودجه اعمال خواهد شد و متعاقب آن بعد از اینکه فرآیند قانونی طی شد و طرح به تأیید شورای نگهبان رسید، محاسبه دقیق صورت خواهد گرفت و ما به التفاوت از آبان پرداخت خواهد شد.

نسخه مناسب چاپ