نقشه های مورد نیاز سرشماری ثبتی مبنا تهیه می شود
تفاهمنامه همکاری سازمان نقشه برداری و مرکز آمار ایران در زمینه تهیه نقشه‌های مورد نیاز سرشماری ثبتی مبنا و همچنین توسعه همکاری و ارائه خدمات فنی امضا شد.
به گزارش روابط عمومی سازمان نقشه برداری کشور، این تفاهمنامه شامل تهیه نقشه ۳۵۶ شهر مورد نیاز سرشماری ثبتی مبنا به مقیاس ۱:۲۰۰۰ بین مرکز آمار ایران و سازمان نقشه برداری کشور با سیزده ماده و سه تبصره است.
دکترجاویدانه رئیس سازمان نقشه برداری ضمن ابراز امیدواری از آغاز فصل جدید همکاری مشترک و تقویت تعاملات بین دو دستگاه، انعقاد این تفاهمنامه را منشأ خیر و برکت برای کشور خواند و افزود: از آذر پارسال با همکاری‌های صورت گرفته، مقدمات این تفاهمنامه تهیه شد تا سازمان نقشه برداری به عنوان متولی تولید اطلاعات مکانی در اجرای سرشماری ثبتی مبنا نقشه‌های مورد نیاز مرکز آمار را تهیه و ارائه کند.

نسخه مناسب چاپ