داود الماسی خبرنگار ورزشی در گذشت
 

اطلاع یافتیم داود الماسی دوست و همکار عزیزمان و از خبرنگاران جامعه ورزشی کشور پنجشنبه شب بر اثر ایست قلبی در سن ۷۵ سالگی بدرود حیات گفت. آن مرحوم که عمری را در صحنه ورزش و انتشار اخبار و گزارش‌های ورزشی گذرانده بود در مقطعی با سروریس ورزشی روزنامه اطلاعات هم همکاری داشت. قرار است پیکر مرحوم الماسی امروز در بهشت زهرا به خاک سپرده شود.
سرویس ورزشی روزنامه اطلاعات این مصیبت را به خانواده آن مرحوم تسلیت می‌گوید.

نسخه مناسب چاپ