رخداد اولین خورشیدگرفتگی قرن پانزدهم در روز ۳ آبان
 

آسمان روز سه‌شنبه، ۳ آبان ماه میزبان پدیده خورشیدگرفتگی جزئی است و این پدیده نجومی در سراسر کشور قابل مشاهده خواهد بود.
امیرعباس شهدادی، مدیر واحد فناور نجوم پارک علم و فناوری استان کرمان و دبیر انجمن نجوم کرمان در گفتگو با ایسنا، با اشاره به خورشیدگرفتگی جزئی روز سه‌شنبه، گفت: این خورشید گرفتگی و کسوف پیش رو در روز سه‌شنبه، ۳آبان ماه جاری رخ می‌دهد و این رویداد در آسمان سراسر ایران قابل مشاهده است.
وی خورشیدگرفتگی را پدیده‌ای دانست که به واسطه قرار گرفتن ماه میان خورشید و زمین و افتادن سایه ماه بر روی زمین، رخ می‌دهد.
شهدادی ادامه داد: این خورشیدگرفتگی از حدود ساعت ۱۳و ۳۰دقیقه روز سه‌شنبه آغاز می‌شود و تا حدود ساعت ۱۶ادامه خواهد داشت. اوج گرفت در ساعت ۱۵خواهد بود.وی یادآور شد: این رخداد نجومی در تهران در ساعت ۱۳و ۴۱دقیقه آغاز می‌شود و ساعت ۱۴و ۵۸دقیقه به اوج خود می‌رسد و انتهای گرفت در ساعت ۱۶و ۹دقیقه است.شهدادی ، توضیح داد: این پدیده نجومی با چشم غیر مسلح قابل رصد است؛ از این رو رعایت نکات ایمنی الزامی است. بهتر است در زمان رصد این پدیده از عینک‌های مخصوص استاندارد رصد خورشید استفاده شود. اگر این نوع عینک‌ها در دسترس نبود، می‌توان از عینک‌های جوشکاری نمره ۱۴یا دو لایه نمره ۷ استفاده شود.

نسخه مناسب چاپ