خروج غیرتورمی از رکود بدون تفاهم ملی امکان‌پذیر نیست
لازمه موفقیت بسته سیاستی دولت برای خروج غیرتورمی از رکود اقتصادی، توافق عمومی جامعه و همکاری با دولت است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: برای خروج غیرتورمی از رکود اقتصادی نیاز به همکاری و همفکری مردم است و بدون آن این هدف محقق نمی‌شود.

به گزارش فارس، علی طیب‌نیا تاکید کرد: دولت قبل از اجرا، انتشار بسته سیاستی خروج از رکود را انجام داد تا از نقدها و نقطه‌نظرات کارشناسان استفاده کند.زیرا اجرای این سیاست‌ها مستلزم همفکری و همدلی مردم و دستگاه‌های حکومتی با یکدیگر است.

وی با اشاره به اینکه امسال از جانب مقام معظم رهبری به عنوان اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی نامگذاری شده است، گفت: شرایط جامعه از نظر اقتصادی خطیر است و واژه مدیریت جهادی به این معناست که تلاش بیش از متعارف برای دفاع از ارزش‌های اسلامی و انسانی باید انجام شود.

وزیر اقتصاد اضافه کرد: مجموعه قوا، مجلس و مردم باید در کنار دولت و همصدا باشند، تا خروج غیرتورمی از رکود به راحتی انجام شود.

وی خبرنگاران را در خط مقدم جهاد اقتصادی برای مقابله با وضع رکود تورمی فعلی اعلام کرد و گفت: اگر امروز اقتصاد از رکود خارج شود و در این عرصه موفق باشیم، در عرصه مبارزه سیاسی هم توفیق با ما خواهد بود.

نامبرده از رسانه‌ها خواست به نقد منصفانه برنامه‌های دولت بپردازند و با نقطه نظرات کارشناسی آن را تکمیل کنند.وی تأکید کرد: شرایط خطیر و بحرانی تورم اقتصادی وضعی ترسیم کرده که از آن به یک جنگ تحمیلی و بلکه سخت‌تر یاد می‌شود که این جنگ تمام عیار اقتصادی به مردم تحمیل شده است.

به گفته وی، دولت پارسال توفیقات قابل ملاحظه‌ای داشته واین به دلیل هم‌فکری و همراهی مردم و دولت است.

طیب‌نیا افزود: برای خروج از شرایط رکود اقتصادی که منجر به تشدید تورم نشود، نیاز به همفکری و همراهی مردم دارد و این برای اولین بار است که قبل از تقدیم لایحه به مجلس، سیاست‌های دولت در معرض افکار عمومی و کارشناسان قرار گرفته تا با نقدهای منصفانه کمک کنند این بسته بهتر تدوین شود.

وی تأکید کرد: سیاست‌های تکمیلی بسته خروج از رکود که در واقع یک بسته نیست، بلکه یک بازه‌ای از سیاست‌هاست که با نقطه‌نظرات کارشناسی تکمیل می‌شود و ما از نقدهای رسانه‌ای در این بسته استقبال می‌کنیم.

نسخه مناسب چاپ