انتشار اطلاعات جدید بدهکاران کلان بانکی
بانک مرکزی فهرست اطلاعات تسهیلات و تعهدات کلان جاری و غیر جاری بانک‌ها در پایان شهریور ۱۴۰۱ که مورد بررسی نهایی قرار گرفته است را منتشر کرد.روابط عمومی بانک مرکزی با اشاره به بخش (۱) از بند (د) تبصره ۱۶ قانون بودجه ۱۴۰۱ کل کشور در مورد انتشار مانده تسهیلات و تعهدات کلان و اشخاص مرتبط شبکه بانکی در تارنمای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد: با عنایت به مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار که تسهیلات و تعهدات بیشتر از یک هزار میلیارد ریال تسهیلات و تعهدات کلان و اشخاص مرتبط محسوب می‌شود، فهرست اطلاعات «تسهیلات و تعهدات کلان» ۱۸ بانک و «اشخاص مرتبط» ۲۲ بانک در پایان شهریور امسال که مورد بررسی نهایی قرار گرفته به انضمام اطلاعات «تسهیلات کلان غیرجاری» به تفکیک هر بانک منتشر شده است.

نسخه مناسب چاپ