یک تکه آسمان
دعای ماه ربیع
خداوندا ، معبودی جز تو نیست، ای بخشنده و نیرومند و دگرگون کننده و سربلند، پاکی تو و چقدر یگانگی تو عظیم و بی نیازی‌ات دیرینه و معبودیتت یگانه و پروردگاری‌ات روشن و جلالت آشکار و زیبایی نعمت‌هایت والا و کمال ساخته‌های تو زیبا [ارزشمند] و بزرگمنشی‌ات باعظمت و سلطه‌ ات دیرینه است و چقدر در زمین و آسمان نورانی هستی و فرمانروایی‌ات دیرینه و عزتت جاودانه و گذشتت کریمانه و بردباری‌ات گسترده و دانشت همراه با اغماض و قدرتت نافذ و نزدیکی‌ات محیط و فراگیر است!
به نور دیرینه تو و به آن اسم‌هایت که همه اشیا را با آن پدید آوردی
از تو خواستارم که بر محمد و آل محمد درود فرستی.

code

نسخه مناسب چاپ