ضرورت آشنایی دانشجویان با دستاوردهای فناورانه کشور
مدیر کل فرهنگی وزارت بهداشت گفت: در تهران و ستاد وزارت بهداشت با مراکز فناورانه و نوآورانه تکنولوژی و پیشرفته کشور ارتباط گرفته‌ایم تا اردوها و تورهای علمی به همت انجمن‌های علمی برای دانشجویان برگزار شود؛ چرا که اگر دانشجویان ما بروند و از نزدیک پیشرفت‌های علمی کشور را ببینند، بسیار امیدوار خواهند شد.
به گزارش ایسنا، اسماعیل عجم در جمع کارشناسان انجمن‌های علمی دانشجویی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور، اظهار کرد: در فضای دانشجویی دانشگاه‌های علوم پزشکی، مساله امید و امیدبخشی امر بسیار مهمی است و این در حالی است که علی‌رغم موفقیت‌های حاصله در کشور، فضای یاس و ناامیدی در دانشگاه‌ها تبلیغ می‌شود. عجم تصریح کرد: اگر دانشجویان ما بروند و از نزدیک ببینند که در همین شرایط اقتصادی و در تحریم، جوانانی مانند خودشان در همین سن و سال‌ها چه توانایی‌های علمی را از خود نشان داده‌اند، قطعا امیدواری این عزیزان به آینده کشورشان و آینده خودشان در شکل‌گیری این آینده بیشتر خواهد شد و این وظیفه ما در انجمن‌های علمی و دانشجویی معاونت فرهنگی و دانشجویی است.

نسخه مناسب چاپ