توزیع روزانه ۱۰۰۰تن مرغ منجمد با قیمت مصوب
روزانه ۱۰۰۰تن مرغ منجمد با قیمت مصوب در بازار در حال توزیع است و در صورتی که بازار کشش داشته باشد، امکان توزیع بیشتر این محصول هم وجود دارد.
محمد جعفری معاون بازرگانی داخلی شرکت پشتیبانی امور دام در گفتگو با تسنیم ضمن اعلام این مطلب اظهار داشت: توزیع مرغ گرم در بازار بدون مشکل در حال انجام است و در کنار آن مرغ منجمد بدون محدودیت توزیع می‌شود.

نسخه مناسب چاپ