ستاری عضو شورای راهبردی روابط خارجی شد
رهبر معظم انقلاب با عضویت دکتر سورنا ستاری در شورای راهبردی روابط خارجی موافقت کردند.
به گزارش ایسنا، دکتر سورنا ستاری مسئولیت کمیسیون جدیدالتاسیس علم و فناوری شورای راهبردی روابط خارجی را بر عهده‌ خواهد داشت.
وی که از اعضای هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف است، پیش از این مسئولیت معاونت علمی و فناوری رئیس جمهوری و ریاست بنیاد ملی نخبگان را بر عهده داشت. شورای راهبردی روابط خارجی نهاد مشورتی رهبری با رویکردی راهبردی در حوزه روابط خارجی است که اکنون با افزوده شدن کمیسیون علم و فناوری، در قالب پنج کمیسیون و دبیرخانه فعالیت دارد.

نسخه مناسب چاپ