در نشست سران قوا صورت گرفت:
بررسی روند روزافزون توسعه و تولید در کشور
 

در نشست مشترک سران قوا که بعد از ظهر دیروز برگزار شد، معاونین رئیس جمهوری و رئیس سازمان برنامه و بودجه گزارشی از روند پیشرفت روزافزون توسعه و تولید در کشور و ادامه سیاست‌های حمایتی دولت از بخش تولید به سران قوا ارائه کردند.
در این جلسه روسای قوه مجریه،‌قوه مقننه و قوه قضائیه،‌ که معاون اول و معاون اقتصادی رئیس جمهوری و رئیس سازمان برنامه و بودجه هم حضور داشتند،‌ بر لزوم فعالتر شدن دبیرخانه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا تاکید کردند.در این جلسه همچنین معاونین رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه گزارشی از روند پیشرفت روزافزون توسعه و تولید در کشور و ادامه سیاست‌های حمایتی دولت از بخش تولید از جمله جذب نقدینگی و تداوم مولدسازی دارایی‌ها ارائه کردند.

نسخه مناسب چاپ