رئیس سازمان اوقاف :وقف نقش به سزایی در امنیت غذایی و بهداشت و درمان دارد
رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه در نشست بررسی محتوای نهایی سند ملی وقف و امور خیریه، بابیان اینکه وقف یک شاخه سرمایه‌ای در نظام اسلامی است، گفت: «وقف» می‌تواند در «امنیت غذایی» و «بهداشت و درمان» تعیین‌کننده باشد.
به گزارش ایرنا،در این جلسه که برخی مدیران سازمان اوقاف و نمایندگان وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های همکار در دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی حضور داشتند، حجت‌الاسلام سیدمهدی خاموشی اظهار داشت: برای تدوین این سند، کار تحقیقاتی جامعی با همکاری دبیرخانه شورا ی عالی انقلاب فرهنگی انجام شده است. من ادعا ندارم که این سند نقص ندارد، به همین دلیل این جلسه برگزار شد تا از نظرات استفاده کنیم.
وی با اشاره به ساختار سازمان اوقاف و امور خیریه قبل و پس از انقلاب اسلامی، تصریح کرد: علی‌رغم تبلیغات مبنی بر اینکه وقف صورت نمی‌گیرد، باید بگویم که به‌طور متوسط هر سال یک  هزار و ۵۰۰ موردوقف جدید انجام می‌شود. کمیت وقف طی ۴۰ سال پس از انقلاب ، افزایش ۲ر۵ برابری با مدت مشابه قبل از انقلاب داشته است.
در ادامه این جلسه، محمد مولایی مدیرکل برنامه‌ریزی، نظارت و تحول سازمانی سازمان اوقاف هم با بیان اینکه یک سال و نیم بر روی تدوین این سند کار شده است، تصریح کرد: «تبیین جایگاه نهاد وقف و امور خِیر در کشور»، «تبیین جایگاه نهاد وقف و امور خِیر در میان سایر نهادها» و «افزایش مسئولیت‌پذیری سازمانی و نهادی نسبت به وقف در میان سازمان‌های مرتبط» از اهداف اصلی سند ملی وقف و امور خیریه است.

نسخه مناسب چاپ