کوتاه آموزشی
تمامی دانش‌آموزان مدارس ابتدایی و متوسطه در سال تحصیلی جدید شیر می‌نوشند

در دومین جلسه کمیته ملی شیر مدارس، مقرر شد تمام دانش‌آموزان مقطع ابتدایی و متوسطه و مراکز شبانه‌روزی، کودکان بی سرپرست و کارکنان شاغل در این واحدهای آموزشی تحت پوشش طرح توزیع شیر قرار گیرند.به گزارش فارس، صبح دیروز دومین جلسه کمیته ملی شیر مدارس با حضور معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی و تمام اعضا در ساختمان شهید رجایی برگزار شد.آموزش و پرورش آمادگی دارد تا در صورت تأمین اعتبار به موقع از نیمه دوم مهر ماه سال جاری نسبت به توزیع شیر رایگان در مدارس تحت پوشش طرح اقدام کند.

کسری بودجه ۵ هزار میلیارد تومانی آموزش و پرورش

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزیر آموزش و پرورش با اعلام کسری بودجه حدود ۵ هزار میلیارد تومانی وزارت آموزش و پرورش، از نداشتن مشکل در پرداخت حقوق کارکنان خبر داد.

محمد بطحایی در گفت‌وگو با فارس اظهار داشت: اکنون نیازمند آن هستیم که یک احساس مشترک درباره مسائل آموزش و پرورش و کسری منابع آن در بدنه دولت و آحاد مختلف جامعه ایجاد شود.بطحایی ادامه داد: چون با کسری بودجه مواجه هستیم و از طرفی دیگر مدیریت منابع بهینه نداریم، امکان آن نیست که بتوانیم از نظام‌های انگیزشی نیروی انسانی استفاده کنیم و امکان این موضوع برایمان وجود ندارد.

نسخه مناسب چاپ