استقرار ۶۰۰ شرکت دانش بنیان در شهرک‌های صنعتی
رئیس سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی گفت: حدود ۶۰۰ شرکت دانش بنیان تولیدی در شهرک‌ها و نواحی صنعتی مستقر شده اند و با مشوق‌های جدید وزارت صنعت در حال گسترش هستند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، علی رسولیان با اشاره به فرمایشات رهبر انقلاب مبنی بر ارائه مشوق به شرکت‌های دانش بنیان برای فعالیت در شهرک‌های صنعتی، اظهارکرد: حدود ۶۰۰ شرکت دانش بنیان که شرکت‌های کوچک و یا در مکان بسیار کوچکی فعالیت می‌کنند در شهرک‌های صنعتی استقرار یافته اند وشمارآنها رو به افزایش است به طوری که آنها ۴۰۰ نیاز فناورانه کشور را در یکی دو سال گذشته تامین کرده اند.

وی افزود: این سازمان در صدد است که شرکت‌های دانش بنیان را به بنگاه‌های اقتصادی بزرگ متصل کند و برای این کار باید منابع مالی این هدف را تامین کنیم؛ سال گذشته با ترکیه توافق خوبی را امضا کردیم و با آلمان به جمع بندی رسیدیم، شرکت‌های دانش بنیان ما با شرکت‌های مهم آن‌ها ارتباط و تبادل اطلاعات برقرار کردند و این امر منجر به تعادل فناوری در برخی از حوزه‌ها و گرفتن نمایندگی شد و اقداماتی هم باکره و چین در این راستا شکل گرفته است.

رسولیان درباره مشوق‌های سازمان صنایع کوچک به شرکت‌های دانش بنیان هم گفت: امسال در دو بخش ، مشوق‌های ویژه می‌دهیم .یکی در واگذاری‌ها است یعنی در همه شهرک‌های صنعتی کشور که اراضی وجود داشته باشد اولویت اول با شرکت‌های دانش بنیان است و زمین بدون مزایده و رقابت در اختیار آن‌ها قرار می‌گیرد؛ دوم تقسیط هزینه زمین برای شرکت‌های دانش بنیان از ۴۲ ماه تا ۴۸ ماه است.یعنی ۱۰ درصدهزینه زمین به صورت نقد و مابقی از ۴۲ تا ۴۸ ماه تقسیط می شود.

تقسیط ۴۸ ماهه برای واحد‌های بزرگتر و برای واحد‌های کوچکتر تا ۴۲ ماه تقسیط می شود و ۱۰ درصد تخفیف درهزینه زمین هم مشوق دیگری است که پس از بهره برداری به شرکت‌های دانش بنیان تعلق می‌گیرد.

نسخه مناسب چاپ