طالبان: قطر به برقراری روابط کشورهای جهان به ما کمک کند
سرویس خارجی: معاون سیاسی نخست وزیر طالبان در دیدار با سفیر قطر در افغانستان، گفت: حکومت طالبان خواستار پا درمیانی و کمک « دوحه» و برای برقراری روابط کشورهای اسلامی و جامعه جهانی با حکومت افغانستان است.

بر اساس گزارش ها، «مولوی عبدالکبیر» با «سعید بن مبارک الخیارین»، سفیر قطر در افغانستان دیدار و با وی درباره گسترش روابط بازرگانی و اقتصادی گفتگو کرد. در این دیدار، مبارک الخیارین تعهد کرد‌ که قطر کمک‌هایش را برای مردم افغانستان به ویژه زنان و کودکان بی سرپرست، ادامه خواهد داد. «مولوی عبدالکبیر» نیز گفت: طالبان در کنار گسترش روابط اقتصادی و تجارتی با قطر، خواستار توسعه بیشتر مناسبات حسنه در عرصه‌های مختلف است و ما می‌خواهیم که با کمک و میانجیگری قطر، با کشورهای اسلامی و جامعه جهانی روابط برقرار کنیم تا کمک‌های بشر دوستانه به افغانستان بیشتر افزایش یابد.

در خبر دیگری، مقام‌های محلی در ولایت «قندهار» افغانستان از پیدا شدن یک گور جمعی دیگر در شهر «دامان» این ولایت خبر دادند که هویت دفن‌شدگان هنوز نامشخص است. این گور در روستای «علی‌زو و بشر» کشف شده است و پنج نفر در آن دفن شده‌اند.

نسخه مناسب چاپ