بازنگری سیاست های کلی حوزه اقتصاد در کمیسیون مجمع تشخیص
سومین جلسه کمیسیون اقتصاد، اداری و بازرگانی مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست محسن رضایی برگزار شد.

به گزارش ایسنا، کمیسیون اقتصاد، اداری و بازرگانی مجمع در باره ارزیابی عملکرد و شاخص های اقتصادی در دهه های گذشته و تنقیح و بازنگری سیاست های کلی نظام در حوزه اقتصاد، تشکیل جلسه داد.

در ابتدای این جلسه، اعضا درباره هدف و روش شناسی و یافتن الگوی پیشنهادی برای تلفیق، تنقیح و بازنگری سیاست های کلی نظام در حوزه اقتصاد به بحث و بررسی پرداختند و تنظیم و بازنگری سیاست های کلی در جهت تحقق رشد اقتصادی هشت درصد و تک رقمی کردن نرخ تورم توام با عدالت مورد تاکید قرار گرفت.در این جلسه، گزارشی توسط رئیس کمیته اقتصاد کلان دبیرخانه مجمع درباره مفاهیم رشد و پدیده تورم در اقتصاد ایران، کشورهای منطقه و جهان، انباشت محصولات در انبارها و کاهش سرمایه‌گذاری و مصرف ارائه و پس از بحث و بررسی، مقرر شد: «توسعه صادرات خدمات و تولیدات دانش بنیان» و «رشد اقتصادی با ثبات و بالا» در کنار «کنترل تورم» و «کاهش کسری های بودجه ای» و «افزایش بهره وری»، «اصلاح نظام بانکی»، «توجه به عدالت»، «بهبود ساختارها» به عنوان هدف در تنقیح سیاست های کلی اقتصادی پیگیری شود.

نسخه مناسب چاپ