انتشار اوراق قرض‌الحسنه در بورس
مجوز عرضه اوراق قرض الحسنه از بانک مرکزی اخذ شده و با کمک سازمان بورس برای نخستین بار این اوراق در بازار سرمایه منتشر خواهد شد.

به گزارش شادا، سید سعید شمسی‌نژاد مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر با بیان این خبر افزود: در سال ۹۹ سود بانک قرض الحسنه مهر ۷۴۰ میلیارد تومان بود که این رقم پارسال با رشد ۱۴۰ درصدی به رقم ۱۴۰۰ میلیارد تومان رسید.

نسخه مناسب چاپ