میزان بارندگی در استان کرمان صفر میلی‌متر شد!‏
کرمان ـ خبرنگار اطلاعات: استاندار کرمان در کارگروه سازگاری با کم‌آبی استان با اشاره به سهم ۲ میلیارد مترمکعبی استان برای کاهش مصرف منابع آبی از مجموع ۱۱ میلیارد مترمکعب در سطح کشور، اعلام کرد: سهم استان در این زمینه زیاد بوده و به نوعی فشار به مردم است.‏

محمدمهدی فداکاردر جلسه سازگاری با کم آبی در کرمان با تأکید بر این که قرار نیست با این طرح استان کرمان را تحت فشار قرار دهیم و کشاورزی و صنعت آن را نابود کنیم، تأکیدکرد: اگر این طرح ملی و لازم‌الاجرا است، به کمک وزارت نیرو نیاز داریم.‏رشیدی، مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان کرمان هم در این جلسه با بیان این که ۴۱ روز از سال آبی ۱۴۰۱ را پشت سر گذاشته‌ایم، اعلام کرد: در حالی که متوسط بارندگی کشور ۴٫۷ میلیمتر بوده، بارندگی در استان کرمان صفر است.‏وی از پیش‌بینی‌ها مبنی بر خشکی پاییز امسال خبر داد و گفت: ۹۷ درصد تامین آبی استان کرمان به منابع زیرزمینی وصل است و به دلیل این که این منابع جلوی چشم مردم و مسؤلان نیستند، متأسفانه همه فکر می‌کنند که منابع زیرزمینی نامحدود است، در صورتی که آمار بارندگی بسیار پایین و وضعیت آبخوان‌ها مناسب نیست.‏وی با تأکید بر این که از ۹۷۰ حلقه چاه مشاهده‌ای در استان کرمان، ۴۲۱ مورد آن خشک شده، یعنی وضعیت آب‌های زیرزمینی شکننده است، گفت: برای تامین آب کرمان باید فکر و چاره اساسی داشت.‏‏رشیدی اعلام کرد: سطح آب‌های زیرزمینی در استان کرمان سالانه ۶۲ سانتیمتر پایین می‌رود و در سال زراعی گذشته مخازن ۹۲۳ میلیون مترمکعب کسری آب داشته‌اند.‏مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان کرمان تأکید کرد: حدود ۲۲ هزار و ۸۱۴ حلقه چاه مجاز، ۸ هزار و ۷۸۱ حلقه چاه غیرمجاز و ۲ هزار و ۳۹۱ رشته قنات در استان کرمان وجود دارد.‏

نسخه مناسب چاپ