شعر جهان
شعری از موثر ینی آی، شاعر ترکیه
 

«موثر ینی آی» (muesser yeniay) در سال ۱۹۸۴ در ازمیر ترکیه به دنیا آمد و دکترای خود را در رشته زبان و ادبیات انگلیسی دریافت کرد. موثر چند مجموعه شعر منتشر کرده است. شعرهایی که به زبان های فرانسوی،انگلیسی،اسپانیایی،عربی،فارسی و … ترجمه شده اند. «دنیا میرزایی» ترجمه گزیده ای از اشعار او را با عنوان«تا ابد با معشوقه حرف زدن»منتشر ساخته است(نشر مایا،۱۳۹۸). در اینجا با هم شعری از این مجموعه را می خوانیم:

آن گونه که برگ یونجه را می کَنَد

کَند مرا از دنیا

خدا.

در خلوت زمان

خاطره ها ماندند.

از رحم زنی که آمده ام

به رحم یک درخت می روم

برای پیدا کردن یک بدن تازه

برای رؤیایی که از دست داده ام.

code

نسخه مناسب چاپ