پند بزرگان
زندگی، هدیه‌ای است که من هر بامداد که از خواب برمی‌خیزم، روبان‌های دور آن را به آرامی باز می‌کنم.

کریستین بوبن

هر کودکی هنرمند است، مشکل این است که چطور در حین بزرگ شدن نیز هنرمند باقی بماند.

پابلو پیکاسو

code

نسخه مناسب چاپ