برگزاری نشست واکاوی نقش و خاستگاه دهه هشتادی‌ها در تنش اجتماعی اخیر
نشست واکاوی نقش و خاستگاه دهه هشتادی‌ها در تنش‌های اجتماعی در چارچوب مبحث «راه گفتگو» روز گذشته در موسسه اطلاعات برگزار شد.

در این نشست عباس عبدی و ناصر ایمانی به عنوان پژوهشگر و فعال رسانه‌ای دیدگاه‌‌های خود را مطرح کردند که در شماره فردا از نظر خوانندگان ارجمند خواهد گذشت.

نسخه مناسب چاپ