سیمای پوشش گیاهی گلپایگان در آینه تنوع زیستی ایران
دکتر ابراهیم جعفری
ثروت فقط به منابع زیرزمینی یک منطقه یا کشور خلاصه نمی‌شود، بی‌تردید تنوع زیستی یکی از مهم‌ترین دارایی‌های ایران به حساب می‌آید که قدر و منزلت آن کمتر شناخته شده است. مهندس محمدتقی فیضی در کتابی که به تازگی با عنوان «سیمای پوشش گیاهی شهرستان گلپایگان» نگاشته، از این ثروت نامرئی در زادگاه‌مان پرده برداشته است. تنوع زیستی به معنای گوناگونی موجودات روی زمین است و جنبه‌های متفاوتی از زندگی مانند تأمین آب آشامیدنی، هوای قابل  تنفس و حاصلخیزی خاک برای رشد محصولات کشاورزی و پاکیزه بودن دریا‌ها تحت تأثیر تنوع زیستی قرار دارند، به‌طور مثال درختان، میزان دی‌اکسید کربن هوا را که به طرز خطرناکی در حال افزایش است، پایین می‌آورند و گیاهان سبز برای آرامش خاطر بشر و تأمین هوای تازه و سالم ضروری است.

در حقیقت تنوع زیستی شبکه‌ای از همه موجودات زنده و از جمله گیاهان، جانوران، قارچ‌ها و حتی جانداران تک سلولی را در بر می‌گیرد، برآورد دانشمندان نشان می‌دهد که روی کره زمین بیش از ۲ میلیون گونه جانوری و گیاهی زندگی می‌کنند که بسیاری از آن‌ها سیر تکاملی خود را طی چند میلیون سال پشت سرگذارده‌اند؛ ولی متأسفانه به دلیل بدرفتاری انسان با طبیعت، در معرض خطر نابودی قرار دارند، که در ارتباط با تنوع زیستی، کتاب «سیمای پوشش گیاهی شهرستان گلپایگان» در ۶۰۷ صفحه توسط مهندس فیضی تهیه و آماده چاپ شده و در فصل سوم کتاب نقشه پوشش گیاهی این شهرستان شامل ۴۶ تیپ گیاهی کوچک و بزرگ مرتعی و جنگلی بررسی شده است.

در فصل چهارم به معرفی یک هزار و ۴۱۲ گونه گیاه خود رو یا طبیعی در مکان‌های گوناگون، گیاهان مهم کاشته شده در مزارع و فضای سبز و خواص آن‌ها و به‌خصوص گیاهان دارویی به همراه چندین عکس پرداخته است که از این تعداد، حدود ۱۰۰ گونه زراعی و زینتی کاشته شده در فضای سبز و یک هزار و ۳۱۲ گونه گیاهان خود‌ رو یا طبیعی در مکان‌های مختلف شهرستان گلپایگان است.

همراه کتاب همچنین یک «دی‌وی‌دی»‌ با بیش از ۷ گیگابایت عکس قرار دارد که در آن تصاویر بیشتر گیاهان شهرستان گلپایگان را می‌توان دید.

نسخه مناسب چاپ