وزیر فرهنگ تاجیکستان: روابط فرهنگی ما با ایران منحصر به هفته‌های فرهنگی نیست
 

وزیر فرهنگ جمهوری تاجیکستان با اشاره به تعاملات خوب و رو به گسترش ایران و تاجیکستان و برگزاری هفته‌های فرهنگی دو کشور در مدت زمان کمتر از یکماه گذشته، تصریح کرد: روابط فرهنگی ما منحصر به برگزاری هفته‌های فرهنگی نیست و بدون تردید تصمیمات جدید و خوبی را در آینده نزدیک شاهد خواهیم بود.

زلفیه دولت‌زاده در گفتگو با ایرنا، با اشاره به دیدارهای متقابل وزرای فرهنگ دو کشور اظهار کرد: با وقفه چندین ساله پیش آمده در روابط دو کشور، امروز خوشبختانه با عزم، اراده و درایت رؤسای جمهوری ایران و تاجیکستان شاهد ایجاد فضای خوب و توسعه روابط همه‌جانبه به‌ویژه در حوزه فرهنگ و هنر هستیم که امیدوارم اینگونه دیدارها و رفت و آمدهای دو جانبه و مشترک، فضای خوب و مناسبی را در توسعه روابط فیمابین به وجود آورد.

وی درباره چهار دیدار صمیمانه میان امامعلی رحمان و سیدابراهیم رئیسی گفت: در تمامی ملاقات‌ها میان رؤسای جمهوری دو کشور، مهر و دوستی و صمیمیت و همدلی حاکم بود و بر توسعه روابط همه‌جانبه میان دو کشور تأکید شد.

وزیر فرهنگ جمهوری تاجیکستان با توجه به اشتراکات عمیق فرهنگی، زبانی، تاریخی و دینی ایران و تاجیکستان، دو ملت را «خویشاوند و برادر» خواند و افزود: ادبیات مشترک ما که سرشار از معنویت و صلح است، نه تنها اشتراک اندیشه که حتی اشتراک زبان و بیان و احساسات و عواطف را در وجود ما به ودیعه گذارده و توانسته ما را از دریچه همزبانی به بهشت همدلی برساند.

دولت زاده تصریح کرد: برپایی هفته فرهنگی تاجیکستان در شهرهای تهران، تبریز و شیراز و متقابلا برگزاری هفته فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در شهرهای دوشنبه، خجند، باختر و کولاب تاجیکستان، نقش مهمی در توسعه روابط فرهنگی میان دو کشور خواهد داشت.

وی، مهم‌ترین نتایج مذاکرات و گفتگو با هتمای ایرانی خود در کتابخانه ملی تاجیکستان را اتخاذ تصمیمات جدید برای توسعه روابط فرهنگی و هنری در حوزه‌های چاپ و نشر، همکاری‌های کتابخانه‌ای، موسیقی، تئاتر، آموزش و صنعت چاپ برشمرد و گفت: جمهوری تاجیکستان آماده توسعه روابط هرچه بیشتر در حوزه فرهنگ و هنر با جمهوری اسلامی ایران است و از هرگونه پیشنهاد سازنده برای مستحکم کردن روابط و توسعه مناسبات میان دو کشور استقبال می‌کند.

نسخه مناسب چاپ