امروز در تاریخ
آغاز نبرد قادسیه میان ایران و اعراب

۱۶ نوامبر ۶۳۶ میلادی، نبرد قادسیه میان اعراب مسلمان و ایران آغاز شد و تا نیمروز ۱۹ نوامبر ادامه یافت. این نبرد به شکست نظامیان ایران انجامید و متعاقب آن، نیروهای عرب شهر تیسفون پایتخت ایران وقت را تصرف کردند و سپس به تعقیب یزدگرد سوم شاه وقت که از تیسفون عقب‌نشینی کرده بود پرداختند و در دو جنگ دیگر، در مناطق جلولا و نهاوند نیز او را شکست دادند.

مسلمانان عرب سپس ایران را شهر به شهر تصرف کردند و حدود دو قرن در اشغال خود داشتند .

سنگ‌نبشته داریوش بزرگ ترجمه شد

۱۶ نوامبر ۱۸۴۶ (۲۵ آبان)، «سر هنری راولینسون»موفق به خواندن خطوط میخی سنگ‌نبشته داریوش بزرگ در بیستون شد و آن را ترجمه کرد. این سنگ‌نبشته مربوط به سال ۵۱۹ پیش از میلاد است که حدود جغرافیایی ایران در آن مشخص شده و یک «سند مالکیت برای ایرانیان» به‌شمار می‌رود.

تألیف «آیین مکاتبات اداری»

کتاب «آیین مکاتبات اداری» به زبان انگلیسی تألیف «تاراپور»، در نیمه نوامبر سال ۱۹۳۳ در کشورهای انگلیسی زبان توزیع شد که اصول آن تاکنون در علوم اداری و رشته مدیریت دولتی الگو قرارگرفته است.

تاراپور در مقدمه این کتاب نوشته است که بیشتر قسمت‌های کتاب ترجمه آیین مکاتبات ادارات دولتی ایران در زمان ساسانیان است که مهاجران پارسی (زرتشتی) در قرن هفتم میلادی با خود به هند آورده بودند و وی با جمع‌آوری و ترجمه آنها، کتاب «آیین مکاتبات اداری» را در بمبئی

نوشته است.

ترور ناموفق حسین علاء

۲۵آبان ۱۳۳۴، حسین علاء، نخست‌وزیر وقت، در مجلس ترحیم «سید مصطفی کاشانی»، فرزند آیت‌الله کاشانی و نماینده مجلس که در مسجد سلطانی برگزار شده بود، هدف گلوله مظفر ذوالقدر، از فدائیان اسلام قرارگرفت ولی گلوله در لوله سلاح گیر کرد و ذوالقدر سلاح را بر سر علاء کوبید

که مجروح شد.

www.iranianshistoryonthisday.com

code

نسخه مناسب چاپ