صندوق حمایت از کشتی گیران تاسیس می شود
مدیرعامل بانک پاسارگاد از تاسیس صندوق حمایت از کشتی در آینده نزدیک خبر داد و گفت: این بانک برای حمایت از کشتی گیران به این صندوق خواهد پیوست.

به گزارش ایرنا، مجید قاسمی در مراسم تجلیل از کشتی گیران با بیان اینکه کشتی گیران تاریخ پرافتخار کشورمان را به نام خود مزین کرده اند، گفت: اینان با اهتزاز پرچم جمهوری اسلامی در میادین بین المللی مختلف، روحیه ملی کشور را ارتقا می دهند.

نسخه مناسب چاپ