رئیس سازمان بازرسی:بخش مهمی ازحقوق وآزادی‌های ملت درقانون آمده است
رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: بخش مهمی از حقوق و آزادی‌های ملت در قانون اساسی پیش‌بینی و برای تحقق این حقوق مراجع نظارتی و ضمانت اجراهای متناسب در نظر گرفته شده است.

به گزارش سازمان بازرسی کل کشور، ذبیح الله خداییان در هفتمین اجلاس اتحادیه آمبودزمان‌های اوراسیا درروسیه با موضوع آموزش‌های حقوقی برای جوانان با محوریت حقوق و آزادی‌های بشری، افزود: بخش مهمی از آموزشهای حقوقی به جوانان ذیل آموزش‌های حقوق شهروندی قرار می گیرد.نکته مهم در این باره این است که جوانان بدانند حقوق و تکالیف آنها لازم و ملزوم هم هستند و هیچ‌یک بدون دیگری قابل تصور نیست.

نائب‌رئیس انجمن آمبودزمان‌های کشورهای اسلامی اضافه کرد: دولت‌ها با فعال‌کردن گفتمان جوانان حول محور حقوق مدنی و شهروندی و فراهم کردن زمینه بحث و گفتگو با جوانان و باز گذاشتن دست آنها در خلق ابتکارات بیشتر در این باره ،می‌توانند در تعمیق این حقوق در جامعه موثر واقع شوند. خداییان افزود: ایران با توجه به اینکه کشوری با جمعیت جوان محسوب می‌شود، از سال‌ها پیش موضوع جوانان و مسائل مربوط به آنها را در دستور کار خود قرار داد که تأسیس شورای عالی جوانان در سال ۱۳۷۱نمونه بارز این مدعا ست. منشور تربیتی نسل جوان مصوب ۱۳۷۳بر اساس رویکرد تکلیف‌گرا و منشور ملی حقوق جوانان مصوب ۱۳۸۳بر اساس رویکرد حقوق‌گرا تدوین و تصویب شد.رئیس آمبودزمان ایران ادامه داد: درباره ترویج و گسترش آموزش‌های حقوق مدنی و آزادی‌های بشری، می‌توان گفت این سیاست با مشارکت جوانان محقق خواهد شد. افزایش آگاهی جوانان نسبت به رخدادهای اجتماعی و سیاسی کشور و تحلیل این رویدادها با توجه به میزان درک جوانان به طور صادقانه و به دور از جانبداری‌های بی‌مورد و نابجا، بر اساس پارامترهای حقوق مدنی، بسیار کمک خواهد کرد. افزایش فرصت‌های فراوان برای حضور جوانان در تصمیم ‌گیری‌های اساسی درباره حقوق مدنی و شهروندی آنان در نهادهای تقنینی و اجرائی امری ضروری است.

وی درباره حقوق بشرهم گفت: حقوق بشر به همه انسان‌ها صرفنظر از ملیت، زبان، دین و نژاد تعلق دارد، اما امروزه کشورهایی مانند آمریکا از حقوق بشر برای تحقق اهداف نامشروع خود و تحت فشار گذاشتن کشورهای مستقل استفاده ابزاری می‌کنند .

نسخه مناسب چاپ