فراهم شدن ۵۲ خدمت توانبخشی برای دانش‌آموزان استثنایی
رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی از تفاهم با سازمان بیمه سلامت برای اولویت دانش‌آموزان استثنایی در دریافت ۵۲خدمت توانبخشی خبر داد و گفت: ۱۰۰میلیارد تومان برای ارائه خدمات توانبخشی به جامعه معلولین کشور، درنظر گرفته شده است که از طریق سازمان بهزیستی در اختیار سازمان بیمه سلامت قرار می‌گیرد.

به گزارش ایسنا، حمید طریفی حسینی دراین باره افزود: قرار شده‌ است بیمه‌های پایه، حدود ۵۲خدمت توانبخشی را پوشش بدهند که شامل حال دانش‌آموزان استثنایی هم می‌شود.

وی با اشاره به اینکه چنین برنامه‌ای در سال‌های گذشته اجرا نمی‌شده و از اقدامات اخیر بیمه‌های پایه محسوب می‌شود، تصریح کرد: سازمان آموزش و پرورش مجری و دخیل در اجرای طرح نیست، اما هماهنگی‌هایی انجام دادیم که دانش‌آموزان استثنایی بتوانند در اولویت قرار گرفته و از این منابع استفاده کنند.

حسینی ادامه داد: همچنین قرار شده بخش زیادی از هزینه توانبخشی کلینیک‌های خصوصی را هم بیمه پرداخت کند؛ طوری که کلینیک‌های خصوصی با بیمه قرارداد می‌بندند و دانش‌آموزان ما حدود ۳۰درصد حق‌الزحمه کار توانبخشی را پرداخت می‌کنند که اگر همان را هم به ما فاکتور بدهند در قالب طرح حمایت تحصیلی به آنها پرداخت می‌شود.

معاون وزیر آموزش و پرورش گفت: یکی از اقدامات انجام شده در حوزه توسعه عدالت تربیتی و نصیب برابر آموزشی، توجه به مدارس شبانه‌روزی است. براین اساس دستورالعملی برای این مدارس تهیه کردیم تا به‌ویژه در مناطق محروم و دورافتاده، پوشش حداکثری دانش‌آموزان را داشته باشیم و این بخش تقویت شود. این دستورالعمل روزهای آتی ابلاغ خواهد شد.

نسخه مناسب چاپ