معاون اول رئیس‌جمهوری ۴ مصوبه را برای اجرا ابلاغ کرد
مقررات لغو روادید دارندگان گذرنامه‌های سیاسی بین ایران و ازبکستان، اعتبار به پژوهشگاه زلزله شناسی، اصلاح تصویبنامه صندوق‌های سرمایه گذاری با مدیریت غیرفعال و عضویت خاندوزی در شورای عالی کار برای اجرا به دستگاه های اجرایی ابلاغ شد.

به گزارش ایرنا، محمد مخبر معاون اول رئیس جمهوری تصویبنامه وزیران عضو کمیسیون حقوقی و قضایی دولت در زمینه «مقررات لغو روادید برای دارندگان گذرنامه های سیاسی بین دولت ایران و دولت ازبکستان» را برای اجرا ابلاغ کرد.براساس این مصوبه برقراری مقررات لغو روادید برای دارندگان گذرنامه‌های سیاسی بین دولت ایران و دولت ازبکستان به شرط عمل متقابل و با رعایت مدت اقامت ۳۰روزه در بازه زمانی شش ماه از تاریخ اولین ورود و همچنین معرفی ماموران دارای اقامت بلند مدت قبل از ورود به قلمرو کشور متقابل، مجاز است.

معاون اول رئیس‌جمهوری همچنین مصوبه هیات وزیران در باره« اختصاص اعتبار به پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله به منظور بررسی نحوه عملکرد سامانه های سازه ای در برابر زلزله و تکمیل شبکه ایستگاه های زلزله نگاری» را به دستگاه های اجرایی ابلاغ کرد که بر اساس آن مبلغ ۷۵میلیارد ریال به صورت تملک دارایی سرمایه‌ای از محل منابع بند (م) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۹۳با توجه به خطر پذیری بالای کشور در برابر مخاطرات طبیعی به ویژه زلزله و ضرورت توسعه آزمایشگاه‌های مهندسی زلزله اختصاص می‌یابد.

همچنین تصویبنامه هیات وزیران در زمینه «اصلاح تصویبنامه موضوع اصلاح اساسنامه نمونه صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله با مدیریت غیرفعال» به دستگاه های اجرایی ابلاغ شد.هیأت وزیران هفته گذشته با عضویت سیداحسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در شورای عالی کار موافقت کرده بود که این مصوبه هم با ابلاغ مخبر، اجرایی و خاندوزی جایگزین مجید دوستعلی در این شورا شد.

نسخه مناسب چاپ