عکس و حرف
 

لحظه برخورد بیرانوند با سید مجید حسینی در دقیقه ۸ بازی برابر انگلیس که منجر به مصدومیت شدید بیرانوند و خروج او از مسابقه شد

نسخه مناسب چاپ