احکام کمیته انضباطی دانشگاه شریف منتشر شد
احکام صادر شده برای دانشجویان متخلف دانشگاه صنعتی شریف در اعتراضات روزهای اخیر منتشر شد.

به گزارش ایسنا، شورای انضباطی دانشجویی دانشگاه صنعتی شریف اعلام کرد با توجه به وقایع هفته‌های اخیر در این دانشگاه و لزوم ایفای وظایف قانونی شورای انضباطی دانشجویی، در چند هفته اخیر، این شورا در حمایت از حقوق عموم دانشجویان و کمک به حفظ انضباط دانشگاه، جلسات متعددی برگزار کرده است.

با توجه به حصول اولین نتایج و صدور و ابلاغ اولین سری از احکام این شورا، بر اساس گزارش اولیه‌ عملکرد شورای انضباطی دانشجویی دانشگاه صنعتی شریف، تاکنون حدود ۲۳۰شکایت به شورای انضباطی واصل شده است.

همچنین بیش از ۲۵ساعت جلسات رسیدگی با حضور اعضای شورا انجام شده که در این جلسات، پرونده‌ها و مستندات هر یک به صورت جداگانه مورد بررسی قرار گرفته است .

شورای انضباطی دانشجویی دانشگاه صنعتی شریف همچنین اعلام کرده است که حدود ۴۰مورد از پرونده‌ها، تفهیم تخلف انجام شده است.

صبح امروز سه شنبه اول آذر ۱۴۰۱نیز برای ۱۳مورد از پرونده‌ها حکم بدوی صادر شده و احکام به متخلفین ابلاغ شده است .

آمار کلی از احکامی که امروز ابلاغ شده، به این شرح است: ۲مورد تعلیق از تحصیل به مدت دو نیم‌سال؛ ۴مورد تعلیق به مدت یک نیم‌سال با احتساب سنوات؛ ۴مورد تعلیق از تحصیل به مدت یک نیم‌سال بدون احتساب سنوات؛ و بقیه موارد توبیخ کتبی با درج در پرونده؛ و ۱مورد تذکر شفاهی.

نسخه مناسب چاپ