حمید شریفی پیشکسوت ورزشی نویس در گذشت
 

حمید شریفی همکار بازنشسته مجله دنیای ورزش که سال‌ها در حوزه ورزش فعالیت داشت به دیار باقی شتافت. شریفی که در رشته دوچرخه سواری از خبرنگاران صاحب نظر بود، پس از بازنشستگی همچنان با فدراسیون همکاری می‌کرد.

روزنامه اطلاعات درگذشت این همکار فقید را به خانواده آن مرحوم تسلیت می گوید.

نسخه مناسب چاپ