امروز در تاریخ
شورش هواداران بابک خرم‌دین

هواداران «بابک خرم‌دین» و پیروان عقاید اجتماعی ـ اقتصادی او از دهه سوم نوامبر ۸۴۲ در آذربایجان، اصفهان، فارس و کرمان بر ضد حکومت خلیفه عباسی دست به یک عصیان گسترده زدند که به نوشته مورخان، در بیدارکردن ایرانیان مؤثر واقع شد.

این عصیان پنج سال پس از قتل فجیع بابک به دست المعتصم (خلیفه وقت) که در سامرا صورت گرفته بود، روی داد.

اشل حقوق دریافتی قضات اعلام شد

سوم آذر سال ۱۳۳۱، اشل تازه دریافتی ماهانه قضات ایران از سوی دولت وقت اعلام شد.طبق این اشل، دریافتی ماهانه دارنده پایه یک قضایی (لیسانسیه از دانشکده حقوق با یک تا سه سال سابقه کار) ۳۰۰ تومان و دارنده پایه ۱۱ قضایی (بالاترین پایه با تجربه حداکثر ۳۵ سال) یک هزار و ۶۵۰ تومان بود. توقف در پایه‌های یک تا ۵، سه سال و پس از آن تا پایه ۱۱، چهار سال بود.

ورود دیپلمات‌های انگلیسی به تهران

سوم آذر ۱۳۳۲، سه ماه و شش روز پس از براندازی ۲۸ مرداد، «دنیس رایت» دیپلمات انگلیسی برای بازگشایی سفارت این کشور در تهران با ۱۴ دیپلمات و کارمند وارد پایتخت ایران شد و یازده روز بعد اعلامیه دو دولت مبنی بر تجدید مناسبات سیاسی منتشر شد و همان روز ژنرال زاهدی، نخست‌وزیر دولت کودتا، در یک نطق رادیویی تجدید مناسبات ایران و انگلستان را امری ضروری و لازم اعلام کرد.

اسپینوزا، فیلسوف هلندی

بیست و چهارم نوامبر ۱۶۳۲، زادروز باروخ اسپینوزا،فیلسوف هلندی است که در سال ۱۶۷۷ از بیماری سل درگذشت. خانواده او از یهودیان اسپانیا ــ پرتغال بودند که از آنجا اخراج و ساکن هلند شده بودند. اسپینوزا به دلیل داشتن تفکر مستقل، در سال ۱۶۵۶ از سلک یهودیان اخراج شده بود.تاریخ فلسفه و علوم سیاسی از اسپینوزا به عنوان پدر لیبرال دموکراسی نام می‌برد. وی انسان را سزاوار آزاد بودن، آزاد اندیشیدن و آزادانه ابراز عقیده کردن می‌داند و این آزادی‌ها نباید محدود شوند.

www.iranianshistoryonthisday.com

code

نسخه مناسب چاپ