سخنگوی دولت:موانع استفاده از نخبگان در مسئولیت‌های اجرایی ر فع می شود
سخنگوی دولت بااشاره به مصوبه هیأت وزیران که طبق آن سختگیری‌هایی که مانع از جوانگرایی می‌شود و به جوانان نخبه اجازه فعالیت در این حوزه‌ها را نمی‌دهد، رفع خواهد شد افزود: تمایزها و اولویت‌هایی برای جوانان در این مصوبه درنظرگرفته شده است تا بتوان بیشتر از نخبگان جوان استفاده کرد.

به گزارش ایرنا، علی بهادری جهرمی در حاشیه جلسه دیروز هیأت وزیران در جمع خبرنگاران در باره معرفی وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی به مجلس هم گفت: هفته آینده، وزیر پیشنهادی از سوی دولت به مجلس معرفی خواهد شد.

بهادری جهرمی در ادامه با اشاره به یک مصوبه دیروز هیأت وزیران اظهارداشت: در این جلسه مصوبات متعددی داشتیم که یکی از آنها دستورالعملی است که طبق آن برای تصدی مدیرعامل یا عضویت در هیات مدیره در شرکت‌های دولتی و شرکت‌هایی که دولت در آن جایگاه مدیریتی دارد، صلاحیت وی باید از طرف دولت به تصویب برسد.

وی درباره این که آیا افزایش تعرفه در قبوض را شاهد خواهیم بود، گفت: پلکانی کردن تعرفه پرمصرف ها در قبوض مصرفی جزو برنامه است اما نگاه دولت به این حوزه نگاه با تأملی است که چه میزان صرفه جویی خواهد شد یا نه.

سخنگوی دولت افزود: وقتی یارانه پرمصرف‌ها برداشته شود، دراین حوزه هزینه‌های قبوض افزایش می یابد؛ برنامه دولت این است نسبت به تعرفه‌ها تغییری اعمال نشود.

نسخه مناسب چاپ