مجله سیاستنامه منتشر شد
 

بیست و چهارمین شماره فصلنامه اندیشه سیاسی ایران؛ «سیاستنامه» در ۳۲۰ صفحه منتشر شد.

این شماره از مجله سیاستنامه به طرح جلدی از بهرام بیضایی، کارگردان سینما، اختصاص دارد. بیضایی شاخص‌ترین سینماگر مؤلف ایران در تاریخ معاصر است که قریب به اتفاق قهرمانان و نقش‌های نخست نمایش‌نامه‌ها و فیلم‌نامه‌هایش زنان هستند.

زنان آثار بیضایی، مجد و محق هستند و برای رسیدن به هدف خویش، عادلانه مبارزه می‌کنند. زنان در ذهن و زبان بیضایی یا همواره قوی و مستقل هستند یا در یک گذار دائمی از وضعیتی نحیف به وضعیتی پر شوکت. این زنان با حقارت بیگانه‌اند و اهل صلابتند. زن از نظر بیضایی موجودیتی است که در پی اثبات دانش و توانش خویش در پاسبانی از روح و جسمش در برابر تحقیرها و تعدی‌های نزدیکان و دیگران، هیچ محدودیتی را نمی‌پذیرد و با اینکه پذیرای رنجوری است، اما ظلم‌پذیر نیست.

برخی عناوین مطالب این شماره سیاستنامه عبارتند از: به نام زن، سیمای فیلسوف نمایشنامه‌نویس، بهرام بیضایی و سیالیت مفهوم ایران، تخالف در تاریخ‌نویسی دوره ایرانی و اسلامی، اسطوره معاصر زیباشناسی ایرانی و راز بقای ایران. سرمقاله این شماره از نشریه با عنوان بازگشت به قانون اساسی، نوشته سید ناصر سلطانی است. او در بخشی از مطلب خود آورده است: قانون اساسی، ناموس ما و شرف تاریخی ماست که به این ناموس بی‌اعتناییم و از آن غافلیم و مفاد و مضمون آن را نمی‌شناسیم.

تجربه مشروطیت و انتقال مسالمت آمیز سلطنت مطلقه به سلطنت مشروطه پیش روی ماست. چنین سابقه درخشانی را در مقایسه با تجربه انقلاب ۱۳۵۷ که منجر به فرار سرمایه و مغزهای ایران شد و تا به امروز ادامه یافت، باید پیش چشم آورد و از تکرار چنان مهلکه‌ای پرهیز کرد.

همچنین در این شماره با دکتر نصرالله پورجوادی و کیومرث اشتریان گفتگو شده است. سیاستنامه به صاحب امتیازی و سردبیری حامد زارع منتشر می‌شود.

نسخه مناسب چاپ