گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در مورد تولید و فروش صنایع بورسی
شاخص تولید شرکت‌های صنعتی بورسی نسبت به ماه مشابه سال قبل با افزایش ۵ر۶ درصدی و نسبت به ماه قبل با کاهش ۳ر۴ درصدی مواجه شده است؛ البته طبق این گزارش، اتفاقات یک ماه اخیر عامل مهمی در کاهش شتاب رشد تولید و فروش شرکت‌های بورسی بوده است.

به گزارش ایرنا، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی از وضعیت تولید، فروش و قیمت ماهانه ۳۰۲ شرکت بورسی اعلام کرده است: نرخ رشد ماهانه قیمت فعالیت‌های صنایع بورسی پس از رشد منفی در ۲ماه اخیر، رشد مثبت ۲ر۰ درصدی را ثبت کرده لکن روند نزولی رشد نقطه به نقطه تداوم یافته و با ۶ر۴ درصد کاهش نسبت به ماه قبل به ۶ر۳۵ درصد رسیده است.

شایان ذکر است: میانگین سالانه شاخص قیمت هم در مهر ۱۴۰۱روند نزولی یک سال اخیر خود را ادامه داد و با ۲ر۳ واحد درصد کاهش نسبت به ماه قبل، معادل ۹ر۵۰ درصد بوده است.

در همین حال، رشته فعالیت دارو پس از سه ماه پیاپی که بیشترین رشد قیمت ماهانه را ناشی از حذف تدریجی ارز ترجیحی ثبت کرده بود، در مهر نرخ رشد ماهانه قیمت منفی ۱ر۱۷درصدی داشته است

همچنین یکی از رشته فعالیت‌های دیگری که در ماه‌های ابتدایی سال مشمول حذف ارز ترجیحی شد، فعالیت های غذایی و آشامیدنی به‌جز قند و شکر بود. بررسی روند قیمت‌ها در این رشته فعالیت ها نشان می دهد: با حذف ارز ترجیحی مواد اولیه رشته فعالیت غذایی و آشامیدنی به‌جز قند و شکر، رشد ماهانه شاخص قیمت این رشته فعالیت در اردیبهشت و خرداد به حدود ۴۵ و ۵۰درصد رسید، لکن در ماه‌های بعد و پس از تخلیه اثر این شوک به شدت کاهش یافت و در مرداد، شهریور و مهر رشد ماهانه این رشته فعالیت منفی (در مهر منفی ۹ر۰ درصد) بوده است. به طور مشابه رشد نقطه به نقطه قیمت در این رشته فعالیت هم از تیر مسیر نزولی را طی کرده و در مهر به ۱۳۳درصد رسیده است.

بر اساس داده‌های به دست آمده از بنگاه‌های بخش صنعت، شاخص مدیران خرید صنعت (تعدیل فصلی نشده) در مهر عدد ۶۶ر۵۱ به دست آمده که نشان می‌دهد فعالیت‌های بخش صنعت با رشد اندکی روبه رو بودند که شیب آن نسبت به شهریور کاهش داشته است. در مهر همه مؤلفه‌های اصلی شاخص مدیران خرید (شامخ) بخش صنعت به غیر از میزان سفارش‌های جدید مشتریان و موجودی مواد اولیه افزایش داشته‌اند و عدد بیشتر از ۵۰ را ثبت کرده‌اند.لازم به ذکر است: در صورتی که عدد شامخ بیشتر از ۵۰ باشد، نشان دهنده وضعیت رو به بهبود صنایع بوده و عدد کمتر از ۵۰ نشان دهنده وضعیت رکودی صنایع است.

شاخص میزان فروش محصولات در مهر ۹۳ر۴۳ در مقایسه با شهریور با شدت بیشتری همچنان کاهشی است. کاهش شدید قدرت خرید و اتفاقات اخیر کشور باعث کاهش شدید تقاضا و در نتیجه کاهش میزان فروش شرکت‌ها شده است.

نتایج طرح شامخ اتاق بازرگانی همچنین نشان می‌دهد انتظارات تولید برای ماه آبان کاهشی خواهد بود. بخش صنعت در مهر به دلیل تقاضای پایین مشتریان که ناشی از کاهش قدرت خرید و اتفاقات اخیر کشور است، میزان فروش شرکت‌ها با کاهش شدیدی روبه رو شده که منجر به افزایش موجودی انبار شده است.

نسخه مناسب چاپ