پند بزرگان
سلامتی بزرگترین هدیه، قناعت بزرگترین ثروت و وفاداری بهترین رابطه است.

بودا

بسیاری از ما در رویا‌هایمان زندگی نمی‌کنیم و بیشتر با ترس‌هایمان زندگی می‌کنیم.

لس براون

آموخته‌هایم از زندگی را در ۳ کلمه خلاصه می‌کنم: زندگی ادامه دارد.

رابرت فراست

code

نسخه مناسب چاپ