رهبر کره شمالی: قدرتمند‌ترین نیروی اتمی جهان را تشکیل می دهیم
سرویس خارجی: رهبر کره شمالی در مراسم ترفیع ده‌ها افسر ارتش که در شلیک اخیر یک موشک بالستیک جدید شرکت داشتند، تاکید کرد که پیونگ‌یانگ می‌خواهد قدرتمندترین نیروی اتمی جهان باشد.
کیم جونگ اون، برای دومین بار با دخترش در انظار عمومی در یک جلسه با مقامات شرکت کننده در شلیک موشک بالستیک قاره پیما ظاهر شد. در این مراسم، مقامات، دانشمندان و تکنسین های موسسه تحقیقات علوم دفاعی و کارگران کارخانه مهمات سازی که سهم بزرگی در آزمایش موشک بالستیک داشتند
حضور داشتند. رهبر کره شمالی در دستور ترفیع این افسران ارتش گفت: هدف نهایی کره شمالی این است که قدرتمندترین نیروی استراتژیک جهان را داشته باشد زیرا تقویت قابلیت‌های اتمی کشور مطمئنا می تواند از منزلت، استقلال و حاکمیت ملت و دولت حفاظت کند. وی موشک «هواسونگ-۱۷» را به عنوان قوی‌ترین سلاح استراتژیک جهان توصیف کرد و گفت: این موشک عزم و توانایی کره شمالی را برای ساختن قدرتمندترین ارتش
جهان نشان می‌دهد.

نسخه مناسب چاپ