امروز در تاریخ
التیماتوم روسیه برای اخراج مورگان شوستر
۸ آذر ۱۲۹۰، دولت روسیه به ایران اولتیماتوم داد که ظرف ۴۸ ساعت مورگان شوستر آمریکایی را که برای اصلاح خزانه‌داری و مالیه ایران استخدام شده بود، برکنار کند و از این پس نیز بدون جلب موافقت قبل دولت‌های روسیه و انگلستان به استخدام از خارج دست نزند.روز بعد مجلس به این اولتیماتوم روسیه رسیدگی کرد و به‌رغم توجیه وثوق‌الدوله آن را رد کرد. مردم تهران به جانبداری از مجلس که اولتیماتوم روسیه را رد کرده بود به خیابان‌ها ریختند و تزار روسیه پس از آگاه شدن از تصمیم مجلس ایران دستور داد که چهار هزار سربار روانه ایران شود.دولت وقت بار دیگر از مجلس خواست اولتیماتوم روسیه را بپذیرد و با اخراج شوستر موافقت کند که مجلس زیر‌بار نرفت. ۲۸ آذر ماه یپرم خان، رئیس وقت شهربانی (نظمیه) به مجلس اخطار کرد که اگر اولتیماتوم را نپذیرد نیروهای روسیه وارد خواهند شد که مجلس اجبارا پذیرفت.

آیزنهاور ایران را مهم‌ترین منطقه زمین دانست
ژنرال آیزنهاور، ۲۹ نوامبر ۱۹۵۲در نخستین مصاحبه عمومی‌اش پس از انتخاب شدن به سمت رئیس‌جمهوری آمریکا گفت: گمان نمی‌کنم منطقه‌ای مهم‌تر از ایران روی نقشه جغرافیایی جهان وجود داشته باشد، ایران؛ دارای نفت است و هم در چهار راه جهان واقع شده است. آیزنهاور در این مصاحبه افزوده بود: اگر روزگاری ایران و شوروی با هم کنار آیند، کره زمین جای امنی برای غرب (کشورهای عضو ناتو) نخواهد بود. همچنین نباید وضعیتی پیش آید که ایران به گذشته دور خود بازگردد و یک قدرت نظامی شود. وای به وقتی که میلیتاریسم ایرانی زنده شود؛ بروید تاریخ این کشوررا بخوانید تا متوجه حرف من بشوید.

تأسیس شهر سن‌خوزه ۲۹ نوامبر ۱
۷۷۷، تأسیس شهر سن خوزه در کالیفرنیا اعلام شد. در آن زمان کالیفرنیا، گوشه‌ای از اسپانیای نو (مکزیک) بود.

تأسیس کنفدراسیون یوگوسلاوی
۲۹ نوامبر ۱۹۴۵ کنفدراسیون یوگوسلاوی مرکب از شش منطقه خودمختار تأسیس شد. این سرزمین تا پیش از جنگ جهانی دوم، نظام سلطنتی داشت. کنفدراسیون یوگوسلاوی به پایتختی بلگراد تا سال ۱۹۹۲ دوام آورد و تجزیه شد و شش منطقه آن شش کشور مستقل شده است به علاوه کوزووُ.

code

نسخه مناسب چاپ