دکتر فاضل: جراحی‌های غیر اورژانسی به علت کمبود لوازم پزشکی لغو می‌شوند
 

رئیس جامعه جراحان ایران گفت: کمبود تجهیزات و ملزومات پزشکی در ایران بسیار گسترده است. حیطه وسیعی دارد و بیشتر جراحی‌های غیر اورژانسی به علت کمبود این اقلام در بیمارستان‌ها لغو می‌شود.

دکتر ایرج فاضل در گفت‌وگو با خبرنگار ساعت سلامت افزود: بسیاری از اقلام مورد نیاز برای عمل‌های جراجی، انواع پروتزها، تجهیزات قلبی و مغزی حتی وسایل مورد نیاز در اتاق عمل از جمله نخ جراحی نیز در ایران دچار کمبود شدید است. به همین علت پزشکان و جراحان مجبور هستند، تعداد زیادی از عمل‌های جراحی را لغو کنند .

وی گفت: عمل‌های جراحی در بیمارستان‌ها دو نوع است، یکسری عمل‌های جراحی الکتیو یا به اصلاح عمل جراحی انتخابی هستند. این جراحی‌ها اورژانسی نیستند و می توان آنها را چند ماه به عقب انداخت. اکنون به علت کمبود لوازم پزشکی اکثر این عمل‌های جراحی به علت کمبود لوازم پزشکی لغو می‌شوند. رئیس جامعه جراحان ایران گفت: دسته دیگری از عمل‌های جراحی عمل‌های اورژانسی هستند که حتما باید به سرعت برای نجات جان بیماران انجام شوند. در شرایط فعلی همه تلاش پزشکان و بیمارستان‌ها این است که با تامین لوازم پزشکی بتوانند هر طور شده این نوع عمل‌های جراحی را انجام دهند تا بیماران کمتری از بین بروند.

دکتر فاضل درباره میزان عمل‌های جراحی لغو شده گفت: نمی‌توانم آمار دقیقی بدهم. اما درصد آن بسیار بالاست فعلا عمل‌های جراحی اورژانسی در بیمارستان‌ها انجام می‌شود.

نسخه مناسب چاپ